Tegnekontor

Vi har eget tegnekontor på Rena. Vi bistår med med byggetegninger fra små uthus og tilbygg til større prosjekter. Ta kontakt for mere informasjon.

Vi utfører tegninger til byggesøknader, konstruksjonstegninger og illustrasjoner.