Kappa

BETA - Her ligger og kommer informasjon rundt Prosjekt Kappa

 Foreløpige planskisser i pdf ligger nederst...

 

Tribune Fotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tribune Fotball

Cafe og Fotballbane

Turnhall

Tribune Turnhall

Tilgjengelig areal for Kultur

Møte og kontorareal 2.etg.

1. etg m/inngang og garderober